Các khái niệm về Tokutei Ginou

Tokutei Ginou là gì

CÁC KHÁI NIỆM TOKUTE GINOU

Thuật ngữ Tokutei Ginou là kỹ năng đặc định

Tokutei Gino bao gồm 2 loại là: Kỹ năng đặc định số 1 và Kỹ năng đặc định số 2.

Đây là tư cách lao động mới dành cho người nước ngoài được thông qua từ tháng 4 năm 2019 và chính thức áp dụng từ đầu tháng 4 năm 2019

  • Chương trình được ra đời nhằm tạo động lực lớn thu hút lao động có tay nghề đến Nhật Bản làm việc phát triển kinh tế cũng như để đảm bảo nguồn nhân lực tại Nhật bản do tỷ lệ sinh giảm và dân số già.
  • Chương trình Tokutei Gino là loại visa mới dành cho người lao động nước ngoài có tay nghề khá và có ý định lao động lâu dài tại Nhật Bản

Đến nay, Nhật Bản đã ký bản ghi nhớ hợp tác tiếp nhận lao động theo chương trình tokutei với 12 quốc gia trong đó có Việt Nam.

「特定技能」とはどんな制度???

「特定技能」という用語はベトナム語で“Kỹ năng đặc định” です。

在留資格「特定技能」は特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

・改正入管法が2019年4月1日に施行され、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。

・少子高齢化の影響で国内における人材確保する並びに知識・経験が持っている外国人を引き付けるために、外国人の就労を認める在留資格“特定技能”の創設が実施されました。

・日本で長期滞在する意欲のある外国人向けの在留資格である。

・現在まで、日本はベトナムなど12か国外国人の特定技能に関する協力覚書の署名を行いました。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *