LIÊN HỆ

Địa chỉ: Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0967350126/ Email: phamthithanhbinh0890@gmail.com