TUYỂN THỰC TẬP SINH

TUYỂN TOKUTEI GINOU

Tokutei: Lắp đặt đường ống

Cần tuyển 2 nhân sự diện tokutei, lắp đặt...

Tokutei: Bảo dưỡng ô tô

Thông báo đơn hàng bảo dưỡng ô tô làm...

Tokutei: Đơn nhà hàng tại Tokyo

Thông báo đơn Tokutei ngành nhà hàng làm việc...

Tokutei: Gia công cơ khí, kiểm tra máy

Thông báo đơn hàng Tokutei (Thực tập kỹ năng...

Tokutei: Vận hành máy xây dựng

Thông báo đơn hàng Tokutei (thực tập kỹ năng...

Thông báo đơn hàng May tại tỉnh Akita

HỢP ĐỒNG THỜI HẠN 3 NĂM I. Yêu cầu tuyển...

Tuyển 3 nữ Tokutei Thủy sản

Đơn hàng Tokutei thủy sản

TUYỂN KỸ SƯ