ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG TỈNH YAMAGATA TUYỂN 3 NAM DỰ KIẾN THI TUYỂN 14.10.2023Z(ĐANG TUYỂN)

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận: TRAO ĐỔI KHI PHỎNG VẤN 2 Địa điểm làm việc: YAMAGATA 3 Ngành nghề xin viza: VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG 4 Tên và nội dung CV cụ thể: ĐÀO XỚI 5 Số TTS cần tuyển: 3 Nam  . Nam                        Nữ Số lượng tham gia tuyển: 6 Nam Nam                   …

ĐƠN HÀNG CỐP PHA TỈNH YAMAGATA TUYỂN 2 NAM DỰ KIẾN THI TUYỂN 14.10.2023(ĐANG TUYỂN)

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận: TRAO ĐỔI KHI PHỎNG VẤN 2 Địa điểm làm việc: YAMAGATA 3 Ngành nghề xin viza: CỐP PHA 4 Tên và nội dung CV cụ thể: CỐP PHA 5 Số TTS cần tuyển: 2 Nam  . Nam                        Nữ Số lượng tham gia tuyển: 4 Nam Nam                    Nữ 6 1….

ĐƠN HÀNG CBTP YAMAGATA TUYỂN 1 NỮ DỰ KIẾN THI TUYỂN 10.6.2023(đang tuyển)

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận: TRAO ĐỔI KHI PHỎNG VẤN 2 Địa điểm làm việc: YAMAGATA 3 Ngành nghề xin viza: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 4 Tên và nội dung CV cụ thể: Sản xuất thực phẩm CƠM RANG, MỲ XÀO 5 Số TTS cần tuyển:  1 Nữ Số lượng tham gia tuyển:  2…

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT TỈNH YAMAGATA TUYỂN 4 NỮ DỰ KIẾN THI TUYỂN 10.10.2023(ĐANG TUYỂN)

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận: TRAO ĐỔI KHI PHỎNG VẤN 2 Địa điểm làm việc: YAMAGATA 3 Ngành nghề xin viza: CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT 4 Tên và nội dung CV cụ thể: Sơ chế, chế biến, đóng gói thủy sản 5 Số TTS cần tuyển: 4 Nữ Số lượng tham gia…

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TỈNH OSAKA TUYỂN 2 NAM, 1NỮ DỰ KIẾN THI TUYỂN 28.9.2023

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận: TRAO ĐỔI KHI PHỎNG VẤN 2 Địa điểm làm việc: OSAKA 3 Ngành nghề xin viza: ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 4 Tên và nội dung CV cụ thể: ĐÓNG GÓI, NẤU ĂN 5 Số TTS cần tuyển: 2 Nam 1 Nữ Số lượng tham gia tuyển: 4 nam  2…

ĐƠN HÀNG CỐT PHA TỈNH TOKYO TUYỂN 2 NAM DỰ KIẾN THI TUYỂN 1.10.2023

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận: 2 Địa điểm làm việc: TOKYO 3 Ngành nghề xin viza: CỐP PHA 4 Tên và nội dung CV cụ thể: LẮP GHÉP, THÁO DỠ CỐP PHA 5 Số TTS cần tuyển: 2 Nam  . Nam                        Nữ Số lượng tham gia tuyển:  4 Nam Nam                    Nữ 6 1. Độ…

ĐƠN HÀNG CBTP KUMAMOTO TUYỂN 2 NỮ DỰ KIẾN THI TUYỂN 21.9.2023

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận: TRAO ĐỔI KHI PHỎNG VẤN 2 Địa điểm làm việc: KUMAMOTO 3 Ngành nghề xin viza: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 4 Tên và nội dung CV cụ thể: Sản xuất thực phẩm đông lạnh (Đồ chiên, Mỳ, Đồ hộp) 5 Số TTS cần tuyển: 2 Nữ Số lượng tham…

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP, THÁO DỠ CỐP PHA TỈNH OSAKA DỰ KIẾN THI TUYỂN 7.9.2023

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận: 2 Địa điểm làm việc: OSAKA 3 Ngành nghề xin viza: CỐP PHA 4 Tên và nội dung CV cụ thể: LẮP GHÉP, THÁO DỠ CỐP PHA 5 Số TTS cần tuyển: 3 Nam  . Nam                        Nữ Số lượng tham gia tuyển:  8 Nam Nam                    Nữ 6 1. Độ…

ĐƠN HÀNG MAY TỈNH FUKUI TUYỂN 1 NỮ DỰ KIẾN THI TUYỂN 30.8.2023

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận: TRAO ĐỔI KHI PHỎNG VẤN 2 Địa điểm làm việc: FUIKUI 3 Ngành nghề xin viza: MAY QUẦN ÁO PHỤ NỮ TRẺ EM 4 Tên và nội dung CV cụ thể: MAY QUẦN ÁO PHỤ NỮ TRẺ EM 5 Số TTS cần tuyển: 1 Nữ Số lượng tham gia…

ĐƠN HÀNG CỐT PHA TỈNH OSAKA TUYỂN 1 NAM DỰ KIẾN THI TUYỂN 26.8.2023

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận: 2 Địa điểm làm việc: OSAKA 3 Ngành nghề xin viza: CỐP PHA 4 Tên và nội dung CV cụ thể: LẮP GHÉP, THÁO DỠ CỐP PHA 5 Số TTS cần tuyển: 1 Nam  . Nam                        Nữ Số lượng tham gia tuyển:  3 Nam Nam                    Nữ 6 1. Độ…